• etemadinia@gmail.com

Tag Archives: مرگ، بهداشت معنوی، قیامت، مرگ ناگهانی،

خلاصه­ ای از مباحث سلسله درسگفتارهای هُنرِ مُردَن

جلسه اول؛ برگزار شده در دوازدهم مرداده ماه 1396

نکاتمقدماتی

  1. با آنکه زندگی جدید، آدمی را بیشتر در معرض غافلگیری مرگ قرار داده است اما آدمی همچنان مانند گذشته در ناخودآگاه خویش، مرگ را درباره خود باور ندارد و تنها به مرگ دیگران معترف است. مواجهه با مرگ دیگران نیز گاهی نتیجه معکوس بر جای می گذارد؛ گویی ایمان به نامیرایی خویشتن با شنیدن خبر مرگ دیگران در ما قوّت می گیرد. دیگران مُردند و من همچنان زنده­ام. شاید از این روست که نخستین واکنش عموم افراد در مواجهه با مرگ قریب­الوقوع خویش، انکار است.
  2. نخستین گام در مسیر مواجهه شایسته با مرگ، تلاش برای پذیرش مرگ به عنوان رویدادی است که درباره «من» واقع خواهد شد.
  3. آنچه در این درسگفتارها موضوع بحث و تأمل نیست، عبارت است از:

الف) کیفیت حیات پس از مرگ

ب) براهین دالّ بر حیات پس از مرگ

  1. آنچه در این درسگفتارها موضوع بررسی­های ما است، عبارت است از:

الف) تأمل در باب چیستی مرگ

ب) نحوه مواجهه شایسته و کامیاب با آن

در بخش دوم، موضوع این بررسی­ها تا حدی با مباحث مرگ­شناسی یا تاناتولوژی(thanatology) مرتبط است با این تفاوت که تداوم حیات آگاهی انسان بعد از مرگ و وجود و اصالت ساحتی غیرمادی در انسان مفروض انگاشته شده است. تاناتولوژیست­ها عموماً مرگ را پایان زندگی انسان به شمار می آورند.

م. اعتمادی نیا